เครื่องหยอกเมล็ดพันธุ์

The new sowing machine does not use a plate system to reduce the problem of broken seeds / easy to adjust, can be used with a wider variety of seeds.
  • ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
  • เครื่องหยอดจะทำงานพร้อมกันโดยหยอดทีละเมล็ดด้วยแผ่นจานหยอดพร้อมใส่ปุ๋ย
  • ง่ายต่อการควบคุมจำนวนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่หยอดด้วยล้อขับหน้าดิน