จอบหมุนพรวนดิน

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ
– ส่งกำลังด้านข้างแบบเฟือง
– ช้อต่อเพลาบัว (เพลาราวใบมีดใช้ซีลพิเศษ ปัองกันน้ำดีกว่าซีลธรรมดา)

– ส่งกำลังด้านข้างแบบโซ่
– ช้อต่อเพลาบัว (เพลาราวใบมีดใช้ซีลพิเศษ ปัองกันน้ำดีกว่าซีลธรรมดา)