ชุดขุดหลังท้ายแทรกเตอร์

ใช้งานทั้งภาคเกษตร และ ภาคก่อสร้าง เช่นงานวางขุดท่อระบายน้ำ เหมาะสำหรับการขุดดินจากด้านท้ายแทรกเตอร์ ทำให้สะดวกกับผู้ใช้งานในการปฏิบัติงาน