ชุดพ่วงท้ายขนพืชผลเกษตร

1.เป็นรถพ่วงชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ หรือติดท้ายเครื่องจักรตัดพืชอาหารสัตว์ โดยห่วงลากสามารถปรับหมุนได้ 360 องศา
2.รถพ่วงสามารถยกดั๊มได้
3.โครงสร้างหลัก ทำจากเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
4.ตัวกระบะทำจากเหล็กพนสีป้องกันสนิมมีขนาด 160 x 240 x 150 เซนติเมตร
(กว้าง x ยาว x สูง)
5.มีประตูด้านหลังสามารถเปิด-ปิดได้6.มีล้อจำนวน 2 ล้อ