ชุดหน้าตัก

ทดแทนแรงงาน ทำงานได้ไว ใช้งานทั้งภาคเกษตรและภาคก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการตักผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตักมูลสัตว์ใส่รถเทรลเลอร์ คลุกกองปุ๋ย ตักหิน ดิน ทราย ดันฟางข้าวหรือเปลือกข้าวโพดเป็นกอง และยังมีแบบปากคีบสำหรับคีบไม้ได้ด้วย เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ