จอบหมุนพรวนดินแนวตั้ง

จอบหมุนพรวนดินแนวตั้ง ติดท้ายแทรกเตอร์ แบบ3จุด โครงสร้างแข็งแรงทานทาน สามารถทำงานได้ในดินสภาพแข็ง หน้ากว้างการทำงานให้เลือกหลากหลาย ใบมีดทำจากโลหะโบรอน ใบมีดมีความยาว 28.5 ซม.หรือ 11.22 นิ้ว จำนวนใบมีด 20 ใบ สามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ สามารถทำงานได้ ลึก 8-10 นิ้ว หรือ 20-4 ซม. สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ในการทำงาน ระบบเสื้อเกียร์ สามารถปรับระดับความเร็วได้ 4 ระดับความเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ | Specification
ข้อมูลจำเพาะนี้ เป็นค่าโดยประมาณจากผู้ผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า