เครื่องปลูกมันแนวนอน

สุดยอดเครื่องปลูกมันแบบแนวนอนระบบ 4ขั้นตอน การทำงานในเครื่องเดียว
1. Planting system
2. Sow fertilizer
3. Hormone injection
4. Spray the grass.