ชุดผาลบุกเบิก

ใช้สำหรับดันดินปรับพื้นที่ให้ราบเรียบในการเตรียมพื่นที่สำหรับทำการเกษตร หรือการย้ายกองดิน กองปุ๋ย หรือใช้ในการร่วบรวมเป็นกอง หรือใช้ในการปรับพื้นที่ให้เอียง เพื่อระบายน้ำ หรือ  เพื่อเกลี่ยกองดิน กองหิน กองทราย ในการปรับพื้นที่การทำถนน เครื่องไถแบบจานได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในดินทุกประเภทเพื่อการใช้งานต่างๆ เช่น การทำลายดิน การเพิ่มดิน การพลิกดิน และการผสมดิน ใช้เพื่อเปิดทุ่งใหม่และเพื่อดำเนินการกับพื้นที่ที่มีหิน สามารถใช้งานได้ง่ายในบริเวณที่เป็นหินและราก มีประโยชน์เป็นพิเศษในสภาพดินที่แข็งและแห้งแล้ง และในดินที่การขจัดสิ่งสกปรกเป็นปัญหาใหญ่ ผลิตด้วยท่อนล่าง 2-3-4 และ 5 โดยมีตัวเลือกสำหรับชุดเพิ่มเติมสำหรับการต่อเติมร่อง