เครื่องพ้นยา ยา ปุ๋ย อเนกประสงค์

เครื่องพ่นสารเคมีระยะสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยช่วงบูมที่กว้างกว่าเพื่อการครอบคลุมพื้นที่พืชผลที่กว้างขวาง ในระหว่างการฉีดพ่น จะทำให้แน่ใจว่าพืชผลสูงเช่น ฝ้าย ทานตะวัน ข้าวเปลือก และอากาศหนาวเย็นจะได้รับความเสียหายน้อยที่สุด เนื่องจากพื้นที่สูงจากพื้นดิน พร้อมกับหัวฉีดขั้นสูงที่พ่นสเปรย์ให้มีขนาดหยดไมครอนต่ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถแทรกซึมเข้าไปในพืชผลได้อย่างเพียงพอโดยครอบคลุมใบบนลงล่างและการใช้สารเคมีลดลง ระบบส่งกำลังแบบไฮโดรสแตติกและ 4WD ให้การทำงานที่ราบรื่น คล่องตัว และยืดหยุ่ด