ชุดผาลจาน 2 แถว

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ที่ใช้กำจัดวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรที่หลงเหลือในแปลงปลูกก่อนที่จะเตรียมดินปลูกในฤดูใหม่ กลบเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงไปในดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียโดย นก และแมลง เพิ่มการงอกของเมล็ดที่ถูกหว่านลงไปบนผิวดิน โดยกลบดินบางๆให้เมล็ดเพิ่มพื้นที่สัมผัสดิน และความชื้นในดินให้มากขึ้น