ในช่วงเดือน พ.ย. -ก. พ. ของทุกปีถือเป็นช่วงความสุขของเกษตรกรหลาย ๆ คนเพราะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและเกิดรายได้ แต่ในทางกลับกันช่วงเวลานี้มักเกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ

การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งได้มุ่งเพิ่มปริมาณผลผลิตเป็นหลัก โดยขาดการจัดการที่ดี จึงนิยมใช้วิธีการเผาสำหรับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวนาปรังซึ่งพบการเผามากที่สุด

หากมีการจัดการ และ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้ว จะพบว่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทบทุกส่วน ล้วนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศการเกษตร จึงเริ่มมีเกษตรกรผู้สนใจ และ หน่วยงานต่างๆได้ริเริ่มแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อช่วยลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกอาทิส่วนของฟาง และตอ ซังข้าว เกษตรกรสามารถไถกลบตอซังเป็นปุ๋ยพืชสดฟื้นฟูสภาพดิน

หรือจะ อัดฟางข้าวเป็นก้อน สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ หากมีมากพอก็จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม รวมไปถึงการนำไปเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย และ ทำเป็นโรงเรือนจากตอซัง
นอกจากนี้เราสามารถนำฟางข้าวปรุงแต่งเสริมธาตุอาหารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้อีกด้วย

ในบทความต่อไปเราจะพาทุกๆท่านมา รับชมข้อมูล การจัดการฟางที่นำเสนอโดย บริษัทโชคชัยจักรกลเกษตร ที่มีเครื่องมือทางการเกษตรที่ตอบโจทย์เรื่องนี้กันอีก
ก็ขอให้เพื่อนๆแฟนเพจกดติดตามพวกเราเรื่อยๆด้วยนะคะ รับรองได้ประโยชน์ และความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตรของเรา แน่นๆจุกๆแน่นอน ค่ะ

การจัดการฟาง #โชคชัยจักรกลเกษตร #ฝุ่นจากการเผาภาคเกษตร #ประโยชน์การจัดการฟาง