บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด ของเราร่วมแสดงสินค้า และ นวัตรกรรม เครื่องจักรกลเกษตร เด่นๆ ที่จะช่วยพี่น้องเกษตร ทำนา ได้อย่าง Smart ยิ่งขึ้น งาน วันข้าว และ ชาวนา แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
วันจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน

และ ภายในงาน นอกจากจะมีการออกบูธ ของโชคชัยเราแล้ว ยังมีบูธร้านค้ารวมไปถึงการสาธิตต่าง ๆ มากมาย ที่น่าสนใจ อาทิ

  • การสาธิตการปลูกข้าวในนิทรรศการแปลงนาจำลอง
  • การฝึกอาชีพการอบรมขายสินค้าออนไลน์ ที่ไปต่อยอดอาชีพเสริม
  • การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า – ราคาประหยัด