โชคชัยจักรกลเกษตร ร่วมกับ ชัคติมาน ประเทศอินเดีย ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลเกษตร ที่งาน Agritechnica ASIA2022 ระหว่างวันที่

และนอกจากนี้ทาง โชคชัยจักรกลเกษตร โดย คุณ ญาณพลลิมปนะโชคชัย ยังได้ร่วมเป็น Speaker แนะนำผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ Thailand Agricultural Machinery Population