บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0745544000101 229/3 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 99 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 Tel. 02-420-5378 – 84 Fax. 02-420-5376