Company History

บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด ( ซีเอเอ็ม) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะนำเสนอเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ให้กับผู้จัดจำหน่าย ร้านค้า และเกษตรกรที่มีความต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ และมาตรฐานการผลิต รวมถึงการบรการหลังการขายที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

Chokchai Agricultural Machinery Co.,Ltd ( CAM ) has been established in the year of 2001,with the service of providing innovative solution and creating value for customers by offering conceptual design,supply and installation mechanical products for Farming Machinery.

 

 


 

พันธมิตรของเรา

 


 

ลูกค้าของเรา

 


 

การพัฒนา นวัฒกรรม และ การจัดการ

 

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader