จำนวน 1 อัตรา (รายเดือน)

ลักษณะงาน
ทำการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

คุณสมบัติ
-อายุ 23-35ปี
-เพศชาย-หญิง
-วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาดดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง