ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานทั่วไป(จัดส่ง)-พม่า

2 อัตรา (รายวัน) คุณสมบัติ-มีใบอนุญาตทำงาน จ.สมุทรสาคร...

ช่างเชื่อม-พม่า

2 อัตรา(รายวัน) คุณสมบัติ-มีใบอนุญาตทำงาน จ.นครปฐม-อายุ...

จัดซื้อต่างประเทศ

จำนวน 1 อัตรา (รายเดือน) ลักษณะงานติดต่อประสานงานกับผู้...

Digital Marketing Office

จำนวน 1 อัตรา (รายเดือน) ลักษณะงานทำการตลาดออนไลน์ เป็น...