2 อัตรา (รายวัน)

คุณสมบัติ
-มีใบอนุญาตทำงาน จ.สมุทรสาคร
-อายุ 20-35 ปี
-ประจำที่ CAM