2 อัตรา(รายวัน)

คุณสมบัติ
-มีใบอนุญาตทำงาน จ.นครปฐม
-อายุ 20-35 ปี
ประจำที่ EMA