จำนวน 1 อัตรา (รายเดือน)

ลักษณะงาน
ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าต่างประเทศ,ชิปปิ้ง เป็นต้น

คุณสมบัติ
-อายุ 23-35 ปี
-วุฒิ ป.ตรี
-มีความรู้ด้านงานนำเข้า