ผาลพรวน CPD-6D22

ผาลพรวน ใช้สำหรับไถดิน ใช้เพื่อย่อยดินที่มีลักษณะก้อนโต หลังจากการไถบุกเบิกในครั้งแรก ลักษณะของการไถดิน เป็นเครื่องมือตัวแรกในการไถก่อนที่จะใช้โรตารี่ แต่ในลักษณะของการไถในพืชไร่ มักใช้ไถเป็นลำดับที่สอง ให้ดินมีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงก่อนปลูกพืชไร่ซึ่งจะเรียกว่า “ไถแปร” ซึ่งก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปตามขนาดกำลังแรงมาของรถไถตามขนาดแรงม้า

คุณสมบัติเด่นของ ผาลพรวน

  • สามารถปรับและประยุกต์ใช้กับสภาพดินหลากหลายประเภท
  • สมรรถนะการไถดินเป็นเลิศ
  • จานไถสามารถปรับได้เพื่อสมรรถนะการไถดินที่ดีกว่า
  • โครงสร้าง จาน และลูกปืนที่ทนทาน

รายละเอียด

ผาลพรวน ใช้สำหรับไถดิน ใช้เพื่อย่อยดินที่มีลักษณะก้อนโต หลังจากการไถบุกเบิกในครั้งแรก ลักษณะของการไถดิน เป็นเครื่องมือตัวแรกในการไถก่อนที่จะใช้โรตารี่ แต่ในลักษณะของการไถในพืชไร่ มักใช้ไถเป็นลำดับที่สอง ให้ดินมีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงก่อนปลูกพืชไร่ซึ่งจะเรียกว่า “ไถแปร” ซึ่งก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปตามขนาดกำลังแรงมาของรถไถตามขนาดแรงม้า

Poly Disce Plough (ชุดไถบุกเบิก)
รุ่น CPD 6×22 CPD 6×24 CPD 6×24 H CPD 7X26
จำนวนใบ 6 6 6 7
ขนาดความหนา 4 mm 5 mm 5 mm 6 mm
ขนาดใบ 22″ 24″ 24″ 26″
ความลึกในการทำงาน 10-16 cm 10-18 cm 10-18 cm 20-23 cm
น้ำหนัก 340 kg 355 kg 380 kg 575 kg
สำหรับแทรกเตอร์ 25-40 kg 25-45 kg 25-45 kg 70-90 kg
จุดต่อพ่วง CAT- I CAT- I CAT- I CAT- II
ระยะการทำงาน 1,260 mm 1,370 mm 1,370 mm 1,650 mm

 

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader