LASER LAND LEVELER

ชุดปรับระดับหน้าดิน Landforce ชุดปรับระดับหน้าดิน ด้วยระบบเลเซอร์ ช่วยปรับระดับความลาดชันตามระดับที่ต้องการโดยใช้ลำแสงของเลเซอร์ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ำเสมอกันมากขึ้น เพื่อให้การจัดการเพาะปลูกดีขึ้น ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอกันทั้งพื้นที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น และมีคุณภาพ ของผลผลิตที่ดีสม่ำเสมอกันอีกด้วยระบบเลเซอร์สามารถปรับระดับตัวเองในระยะยาวทนทานเชื่อถือได้และแม่นยำสูงซึ่งใช้สำหรับงานภายนอกไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่

ประโยชน์ของ ชุดปรับระดับหน้าดิน ระบบเลเซอร์

  • สามารถเพิ่มผลผลิต 30%
  • ประหยัดน้ำในการทำเกษตร 40%
  • ลดวัชพืชในการเกษตร
  • ประหยัดเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่ใช้ในการเกษตร

รายละเอียด

ชุดปรับระดับหน้าดิน Landforce ชุดปรับระดับหน้าดิน ด้วยระบบเลเซอร์ ช่วยปรับระดับความลาดชันตามระดับที่ต้องการโดยใช้ลำแสงของเลเซอร์ให้มีความราบเรียบและมีระดับที่สม่ำเสมอกันมากขึ้น เพื่อให้การจัดการเพาะปลูกดีขึ้น ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอกันทั้งพื้นที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น และมีคุณภาพ ของผลผลิตที่ดีสม่ำเสมอกันอีกด้วยระบบเลเซอร์สามารถปรับระดับตัวเองในระยะยาวทนทานเชื่อถือได้และแม่นยำสูงซึ่งใช้สำหรับงานภายนอกไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่

Scraper Bucket มาพร้อมกับเฟรมที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงล้อคู่คู่พร้อมยางในขนาดที่เหมาะสมพอดีกับแพลตฟอร์มการติดตั้งเลเซอร์ระบบไฮดรอลิกแบบสมบูรณ์พร้อมกระบอกสูบท่อวาล์วและตะขอเกี่ยวเลเซอร์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของใบมีด

* ใช้กับรถแทรคเตอร์มากกว่า 100 แรงม้า ลูกค้าขอให้ส่งข้อกำหนด

* บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการออกแบบดังนั้นลูกค้าจะได้รับการร้องขอเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะและน้ำหนักก่อนทำการสั่งซื้อ

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader