จอบหมุนพรวนดิน C160-GX

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ

ประโชยน์ของ จอบหมุนพรวนดิน

  • สามารถใช้ได้กับ ทุกสภาพดินทั้ง ดินแห้ง ดินเปียก
  • บดย่อยดินได้ที่ความลึก 12-15 cm ให้ดินร่วนซุย อากาศและน้ำผ่านได้ดี
  • เตรียมดินด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ไม่สูญเสียความชื้นในดินก่อนการเพาะปลูก
  • สามารถใช้บดย่อย หญ้า วัชพืชเตี้ยๆ เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินได้
  • ลดภาระงานหนักของการเตรียมดินของเกษตรกร

 

รายละเอียด

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ

Rotary CAM ( Gear )
โรตารี่ C160-GX C180-GX C198-GX C200-GX C220-GX
ระบบขับเคลือนแบบ เฟือง
หน้ากว้างการทำงาน 1,550 mm 1,750 mm 1,950 mm 2,150 mm
ลักษณะใบมีด L + C
จำนวนใบมีด 48 54 60 60 66
ความเร็วรอบสูงสุด 540 รอบต่อนาที
น้ำหนักรวม 320 kg 335 kg 385 kg 400 kg
สำหรับแทรก่เตอร์ 30-40 HP 45-50 HP 45-55 HP 45-55 HP 50-60 HP
Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader