จอบหมุนพรวนดินระหว่างแถว

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ และยังสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำในการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ / คุณลักษณะ

จอบหมุนพรวนดินกำจัดวัชพืชระหว่างแถว ชนิดติดท้ายรถท้ายฟาร์ม แบบ 3 จุด

ทำงานด้วยระบบเสื้อเกียร์ผ่านเพลาอำนวยกำลังที่ความเร็วรอบ 540 รอบต่อนาที

สามารถติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 55 แรงม้าขึ้นไป

ขนาดความกว้างการทำงานแต่ละหัวจอบหมุนพรวนดิน 50 ซม. จำนวน 4 หัว

สามารถทำงานกำจัดวัชพืชในแถวตั้งแต่ 2 แถว 3แถว และ 4 แถว

สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำในการทำงาน

มีล้อในการปรับระดับสูง-ต่ำขณะทำงาน จำนวน 2 ล้อ เป็นล้อเหล็ก

ลักษณะใบมีดพรวนแบบซีผสมแอล สามารถถอดเปลี่ยนได้

 

ผลิตจากประเทศอินเดีย

รายละเอียด

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ และยังสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำในการทำงาน

ประโยชน์ของ จอบหมุนพรวนดิน

  • สามารถใช้ได้กับทุกสภาพดินทั้ง ดินแห้ง ดินเปียก
  • บดย่อยดินได้ที่ความลึก 12-15 ซม. ให้ดินร่วนซุย อากาศและน้ำผ่านได้ดี
  • เตรียมดินด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ไม่สูญเสียความชื้นในดินก่อนการเพาะปลูก
  • สามารถใช้บดย่อย หญ้า วัชพืชเตี้ย ๆ เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินได้
  • ลดภาระงานหนักของการเตรียมดินของเกษตรกร
Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader