CAM กับงานเกษตรกำแพงแสน


เมื่อวันที่ 1 – 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา กับกิจกรรมดี ๆ ที่บูธของบริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด ในงานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ได้คัดสรรและรวบรวมผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตรมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อสาธิตและเผยแพร่นวัตกรรมของเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader