CAM สัญจร

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานอบรมเรื่องระบบ และ อุปกรณ์ให้น้ำพืช กับ ทีมงานช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานเกษตร จาก บริษัทโชคชัยจักรกลเกษตร ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานอบรมเรื่องระบบ และ อุปกรณ์ให้น้ำพืช กับ ทีมงานช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader