ศึกษาดูงานกับ CAM

            บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยสาพัดช่าง จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของบริษัท ตลอดจนกระบวนการผลิตและสินค้าคุณภาพเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader