ศึกษาดูงานกับ CAM

บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด มีความยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต เครื่องมือการเกษตร และคำแนะนำเกร็ดความรู้ดี ๆ ให้กับน้องนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader