News & Activities

News & Activities

March 19, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานกับ CAM

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยสาพัดช่าง จังหวัดเพชรบุรี
Read More
March 18, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

CAM สัญจร

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการให้น้ำพืช กับ ทีมงานช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
Read More
March 14, 2019 / ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Service Administrator / Service Coordinator / Officer
Read More
March 14, 2019 / ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน

พนักงานขายและสาธิตสินค้า / Event Support / Demonstration /
Read More
March 11, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานกับ CAM

ต้อนรับคณะ อจ.-นศ. ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิศวะฯ เยี่ยมชม รง.
Read More
March 10, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

CAM – เทศกาลโคนมแห่งชาติ61

บรรยากาศบูธ CAM เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 62 วันที่ 30 ม.ค. ถึง 5 ก.พ.
Read More
March 10, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปีใหม่ CAM

กิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2562 ที่บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
Read More
March 10, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

CAM กับงานเกษตรกำแพงแสน

บจก. โชคชัยจักรกลเกษตร ร่วมแสดงสินค้า ในงานเกษตรกำแพงแสน ปี 61
Read More
March 10, 2019 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเกษตรก้าวไกลกับ CAM

พลิกโฉมไร่อ้อยไทย…สวทช.-ไอบีเอ็ม-มิตรผล จับมือนำ AI มาเพิ่มผลิตอ้อย
Read More
Copyright © 2019. CAM All rights reserved.