จอบหมุนพรวนดิน

จอบหมุน (Rotary Tiller) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการเตรียมดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก พืชชนิดต่าง ๆ เราสามารถใช้ไถจอบหมุนในการเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวหรือการตีเทือก การทำงานของจอบหมุนจะอาศัยเพลาอำนวยกำลัง (P.T.O.(Power Take Off) ทำหน้าที่ในการขับให้เพลาของใบมีดเกิดการหมุนสับดินให้แตกกระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ

ประโชยน์ของ จอบหมุนพรวนดิน

  • สามารถใช้ได้กับ ทุกสภาพดินทั้ง ดินแห้ง ดินเปียก
  • บดย่อยดินได้ที่ความลึก 12-15 cm ให้ดินร่วนซุย อากาศและน้ำผ่านได้ดี
  • เตรียมดินด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ไม่สูญเสียความชื้นในดินก่อนการเพาะปลูก
  • สามารถใช้บดย่อย หญ้า วัชพืชเตี้ยๆ เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินได้
  • ลดภาระงานหนักของการเตรียมดินของเกษตรกร
Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader