ผาลจานชุด ออฟเซต

ผาลพรวน ใช้สำหรับไถดิน ใช้เพื่อย่อยดินที่มีลักษณะก้อนโต หลังจากการไถบุกเบิกในครั้งแรก ลักษณะของการไถดิน เป็นเครื่องมือตัวแรกในการไถก่อนที่จะใช้โรตารี่ แต่ในลักษณะของการไถในพืชไร่ มักใช้ไถเป็นลำดับที่สอง ให้ดินมีลักษณะเป็นก้อนเล็กลงก่อนปลูกพืชไร่ซึ่งจะเรียกว่า “ไถแปร” ซึ่งก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปตามขนาดกำลังแรงมาของรถไถตามขนาดแรงม้า

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader