ชุดดันดิน

ชุดดันดินหน้า ใช้สำหรับดันดินปรับพื้นที่ให้ราบเรียบในการเตรียมพื่นที่สำหรับทำการเกษตร หรือการย้ายกองดิน กองปุ๋ย หรือใช้ในการร่วบรวมเป็นกอง หรือใช้ในการปรับพื้นที่ให้เอียง เพื่อระบายน้ำ หรือ  เพื่อเกลี่ยกองดิน กองหิน กองทราย ในการปรับพื้นที่การทำถนน

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader