ลงทะเบียนรับประกัน ออนไลน์

โปรดเตรียมใบเสร็จรับเงิน และผลิตภัณฑ์ ของท่านให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน :

อะไหล่แท้ต่างๆของผลิตภัณฑ์บริษัทโชคชัยจักรกลเกษตร อาทิ ใบมีด, จานผาล ,ยอย ลูกปืน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนการรับประกัน โปรดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการรับประกัน ซึ่งลูกค้าจะได้รับการรับประกันตาม ข้อกำหนดการรับประกัน

*เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนฯแล้ว จะแจ้งผลการรับประกันสินค้าของท่านกลับทาง Email ภายใน 3 วันทำการ

 

กรอกข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

[quform id=”1″ name=”Register Products”]

 

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader