วิสัยทัศน์และพันธกิจ

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งมั่นสร้างและพัฒนา บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด ให้เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตรที่ทันสมัย ด้วยการทำงานในบริษัทที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

1. Inspirational PEOPLE
พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างสุข
พัฒนาบุคคลากรทั้งทางด้านความรู้และความเป็นผู้นำ เป็นบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และมี ส่วนร่วมในการออกแบบขับเคลื่อน และพัฒนาบริษัท
พัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของเครื่องจักรกลเกษตร
ยึดมั่น และ ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างความพึงพอใจลูกค้า ภายใต้ คำขวัญ “ คุณพอใจ   เราภูมิใจ ”

2. Innovational PROCESS
สร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า      ผ่านกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และกระบวนการทำงานที่คล่องตัว นำระบบ IT ที่ทันสมัย มาพัฒนาระบบและวิธีการทำงานให้แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว

3. Innovational PRODUCTS
นำเสนอสินค้าให้ทันสมัย  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย  ทั้งด้าน การออกแบบ กระบวนการผลิต  ความแข็งแรงทนทาน ให้ความใส่ใจ กับทุกรายละเอียด รวมถึงการให้บริการที่มีความถูกต้อง และ รวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

4. Inspirational COMMUNICATION
พัฒนาการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  และสร้างพลังใจ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ  ในองค์กรได้ทันท่วงที
พัฒนาการให้และตอบกลับข้อมูล เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น  ทันต่อเหตุการณ์

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.
preloader